Recente projecten


Amsterdam, Gezonde Scholen – verduurzaming basisscholen met binnenklimaat
In opdracht van Jeugd, Onderwijs en Zorg worden 111 basisscholen voorzien van een beter binnenklimaat en energieprestatie in de periode 2015-2018. Hierbij ligt het accent op het upgraden van de scholen tot Frisse Scholen programma van eisen klasse B t.a.v. de thema’s lucht en licht.

Functie: Project/Bouwmanager (gedelegeerd opdrachtgever)
• communicatie met schoolbesturen/stakeholders
• aansturen uitvoeringsteam/adviseurs / ambities vertalen
• aansturen/coachen ass. bouwmanager
Fasen: PvA, ontwerpfase, aanbesteding en uitvoering/nazorg
Periode: Oktober 2015 t/m heden
Opdrachtgever: ProjectManagement Bureau – gemeente Amsterdam


Hardinxveld-Giessendam, Boorstraat, renovatie 52 woningen
In opdracht van Fien Wonen wordt renovatie in 2 stappen aangepakt een “dringende aanpak (de belangrijkste behoefte van bewoners: verbeteren vocht, tocht, schimmel en natte ramen)” nu en “een complete aanpak” die later plaatsvindt. Dit betekent nu energiereductie, daarna energietransitie. Bij de ‘dringende aanpak’ wordt vooral gewerkt aan verbeteren van kozijnen (te openen ramen/isolatieglas), mechanische ventilatie, begane grondvloer en zonnepanelen. Met de ‘complete aanpak’ wordt over plusminus 15 jaar de stap gemaakt naar een gasloze woning, omdat er nu nog geen concrete warmtevisie is vastgesteld voor Hardinxveld-Giessendam.

Functie: Projectmanager (gedelegeerd opdrachtgever)
• communicatie met huurders/stakeholders
• aansturen uitvoeringsteam/adviseurs / ambities vertalen
• aansturen/coachen projectteam
Fasen: PvA, ontwerpfase, aanbesteding en uitvoering/nazorg
Periode: Januari 2019 t/m heden
Opdrachtgever: Fien Wonen – Hardinxveld-Giessendam


Hardinxveld-Giessendam, Rijnstraat, transformatie kantoor naar kantoor en woningen
In opdracht van Fien Wonen wordt kantoor getransformeerd naar wonen op de verdiepingen. Daarnaast dient de constructieve veiligheid van de vloeren (zogenaamde bollenvloer) te worden geborgd en/of hersteld. Volgens de rekenregels en stappenplan van Ministerie van Buitenlandse Zaken is duidelijkheid gekregen over de aanpak. Conform deze aanpak wordt een proefbelasting uitgevoerd. Hiermee kunnen we onderzoeken of de vloeren de belasting voor kantoor en wonen kan dragen. De uitkomst van deze proefbelasting moet uitwijzen of het nog nodig is om constructieve maatregelen te nemen.

Functie: Projectmanager (gedelegeerd opdrachtgever)
• communicatie met huurders/stakeholders
• aansturen uitvoeringsteam/adviseurs / ambities vertalen
• aansturen/coachen projectteam
Fasen: Ontwerpfase, aanbesteding en uitvoering/nazorg
Periode: Mei 2019 t/m heden
Opdrachtgever: Fien Wonen – Hardinxveld-Giessendam


Utrecht, kantoor Portaal Brennerbaan – en scenarioanalyse
In opdracht van Portaal is een haalbaarheidsonderzoek en scenarioanalyse voor het pand aan de Brennerbaan uitgevoerd om het pand weer exploitatie gezond te maken. Een flexibel kantoorconcept voor ‘het nieuwe werken’, waarbij naast Portaal ook deels verhuurd kon worden voor andere bedrijven. Naast dit haalbaarheidsonderzoek en ontwerp is ook een scenarioanalyse uitgevoerd voor andere opties met deze locatie.

Functie: Projectmanager (gedelegeerd opdrachtgever)
• communicatie met gebruikers/stakeholders
• aansturen projectteam/adviseurs / ambities vertalen
• aansturen/coachen ass.projectman./werkvoorbereider
Fasen: PvA, haalbaarheidsfase, ontwerpfase, aanbesteding
Periode: Oktober 2017 t/m december 2018
Opdrachtgever: Portaal – Utrecht


Amsterdam Zuidoost, Alles-in-één-school De Kaap – nieuwbouw school 0-12 jaar
In opdracht van Jeugd, Onderwijs en Zorg wordt de voormalige school De Kaap vernieuwd tot een Integraal Kind Centrum. Na grondige analyse van renovatie versus nieuwbouw met deels behoud van de voorgevel is op ons advies gekozen voor de nieuwbouwvariant van een alles-in-één school voor 0 tot 12 jarige kinderen.

Functie: Project/Bouwmanager (gedelegeerd opdrachtgever)
• communicatie/participatie met schoolbestuur, schooldirectie en kinderdagverblijf
• voorzitten/aansturen ontwerp/uitvoeringsteam en ambities vertalen
• aansturen/coachen ass. bouwmanager/directievoerder
Fasen: Voorlopig Ontwerp t/m uitvoering/nazorg
Periode: Juni 2014 t/m oktober 2018
Opdrachtgever: ProjectManagement Bureau – gemeente Amsterdam


Driehuis, herontwikkeling locatie Oud Velserduin en ontwikkelen kansrijk woningbouw programma
De (her)ontwikkeling van de locatie Velserduin is eerst onderzocht op haalbaarheid van een woningbouwplan met perspectief passend binnen de huidige woningmarkt. Daarnaast is een nieuw perspectief onderzocht in de gewijzigde markt in verschillende scenario’s voor een kansrijk woningbouwprogramma. Na beleidswijziging is besloten om het perceel inclusief opstallen te tenderen, waarbij partijen kunnen kiezen tussen ontwikkelen binnen het vigerend bestemmingsplan of te gaan voor een alternatief.

Functie: Projectmanager (gedelegeerd opdrachtgever)
Periode: Oktober 2012 t/m januari 2016
Opdrachtgever: Woningbedrijf Velsen te IJmuiden


IJmuiden, Zeewaarts – Nieuwbouw 60 sociale huur, 8 markthuur en 35 koopappartementen
De twaalf verdiepingen tellende flatgebouw is vervangen voor drie modern vormgegeven woontorens (68 huur en 35 koopappartementen) in een fraai duinlandschap, die ondergronds is verbonden door een stallingsruimte.

Functie: Projectmanager (gedelegeerd opdrachtgever)
• aansturen uitvoeringsteam/directievoerder
• voorzitter projectteam en aansturen verhuurteam
Periode: Juni 2012 t/m januari 2014
Fasen: Uitvoering t/m oplevering/nazorg
Opdrachtgever: Woningbedrijf Velsen te IJmuiden


Amsterdam, verbouwing kantoor Weesperstraat 432
Kantoor voor ProjectManagement Bureau en het Ingenieursbureau is verbouwd met het flexibel kantoorconcept voor ‘het nieuwe werken’. Op de begane grond is een plaza gerealiseerd voor meat & great in een lounge-achtige sfeer voor besprekingen. Op de 1e verdieping zijn vergaderzalen gesitueerd. Naast het ontwikkel- en uitvoeringsproces is het een logistieke managementopgave (gefaseerd en in bedrijf blijven van kantoor).

Functie: Project/Bouwmanager (gedelegeerd opdrachtgever)
• voorzitten/aansturen ontwerp/uitvoeringsteam en ambities vertalen
• aansturen/coachen ass. bouwmanager/directievoerder
Periode: Januari 2013 t/m oktober 2015
Opdrachtgever: ProjectManagement Bureau – gemeente Amsterdam


Amsterdam Zuidoost, Robert Kochplatsoen – verbouwing Kazerne tot Daklozenopvang
In opdracht van Dienst Wonen, Zorg en Samenleven is de voormalige marechaussee kazerne verbouwd tot een daklozenopvang met 40 zelfstandige woonunits, een dagactiviteitencentrum en kantoren voor teams die ambulante woonbegeleiding bieden voor gebruiker Stichting HVO-Querido.

Functie: Project/Bouwmanager (gedelegeerd opdrachtgever)
• voorzitten/aansturen ontwerp/uitvoeringsteam
en ambities vertalen
• aansturen/coachen ass. bouwmanager/directievoerder
Periode: Januari 2013 t/m juni 2014
Opdrachtgever: ProjectManagement Bureau – gemeente Amsterdam


Amsterdam Centrum, verbouwing verdiepingen kantoor Weesperplein 8
Kantoor is verbouwd met het flexibel kantoorconcept voor ‘het nieuwe werken’. Het verbouwen van het Weesperplein-kantoor omvat een herschikking van de ruimten voor de Dienst Ontwikkelbedrijf Gemeente Amsterdam en het realiseren van ruimten voor de Dienst Ruimtelijke Ordening.

Functie: Project/Bouwmanager (gedelegeerd opdrachtgever)
• voorzitten/aansturen ontwerp/uitvoeringsteam
en ambities vertalen
• aansturen/coachen ass. bouwmanager/directievoerder
Periode: Januari 2011 t/m december 2012
Fasen: Ontwerpfase t/m oplevering
Opdrachtgever: ProjectManagement Bureau – gemeente Amsterdam


Amsterdam Nieuw West, OBS Bos en Lommerschool (Kolenkit) – ontwikkeling basisschool
Ontwikkeling school voor Stadsdeel (Nieuw) West in de Kolenkitbuurt. De ontwikkeling van een nieuwe Bos en lommerschool is een onderdeel van de transformatie Kolenkitbuurt. Op de basisschool is een hof met 36 woningen gesitueerd en aan de andere zijde van het blok komen commerciële ruimten in de plint. Gemeente wordt opdrachtgever voor nieuwe Bos en Lommerschool. Eigen Haard treedt op als ontwikkelaar van het gebouw en draagt turn key over.

Functie: Project/Bouwmanager (gedelegeerd opdrachtgever)
• aansturen adviseurs / afspraken maken met Eigen Haard
Periode: Mei 2012 t/m januari 2013
Fasen: Programmafase
Opdrachtgever: ProjectManagement Bureau – gemeente Amsterdam


Amsterdam Noord, nieuwbouw Noorderbegraafplaats
Het ontwikkelen en realiseren van nieuwe voorzieningen op de Noorderbegraafplaats. In combinatie met de adviezen van andere partijen en een risico analyse is besloten de aanbesteding te stoppen en het bouwkundige perceel inclusief coördinatie opnieuw aan te besteden

Functie: Project/Bouwmanager (gedelegeerd opdrachtgever)
• voorzitten/aansturen ontwerp/uitvoeringsteam
en ambities vertalen
• aansturen/coachen ass. bouwmanager/directievoerder
Periode: Januari 2011 t/m november 2011
Fasen: Contractfase en uitvoeringsfase
Opdrachtgever: ProjectManagement Bureau – gemeente Amsterdam


Amsterdam West, nieuwbouw Verzamelgebouw Sloterdijk
Ontwikkeling en realisatie van het deelproject Verzamelgebouw en onderdeel van vernieuwing van station Sloterdijk en omgeving. Dit gebouw ‘verzamelt’ een aantal functies, namelijk fietsenstalling, wachtruimte voor bus- en tramchauffeurs van het GVB en commerciële ruimte (in de plint)

Functie: Project/Bouwmanager (gedelegeerd opdrachtgever)
• voorzitten/aansturen ontwerpteam
en ambities vertalen
• aansturen/coachen ass. bouwmanager/directievoerder
Periode: Januari 2011 t/m november 2011
Fasen: Voorlopig ontwerpfase
Opdrachtgever: ProjectManagement Bureau – gemeente Amsterdam


Amsterdam West, Fagel/Cats – Sloop/nieuwbouwproject Fagelstraat - Catskade 22 levensloopbestendige woningen, 4 woongroepen voor ouderen (Amsta)
In samenwerking met Amsta heeft Ymere op deze locatie vier groepswoningen voor ouderen en 22 zelfstandige levensloopbestendige appartementen gerealiseerd. Het project heeft een belangrijke sociale en maatschappelijke functie voor de buurt. De vier groepswoningen in de nieuwbouw zijn bestemd voor de bewoners van verpleeghuis De Poort die op hun huidige locatie te klein gehuisvest zijn.

Functie: Projectmanager (gedelegeerd opdrachtgever)
• aansturen / coachen technisch projectleider /
directievoerder (sloop/nieuwbouw)
• voorzitter/aansturen projectteam en verhuurteam
Periode: Maart 2012 t/m December 2012
Fasen: vanaf definitief ontwerpfase t/m start bouw
Opdrachtgever: Ymere Gebieds- en Projectontwikkeling te Amsterdam

Multifunctioneel centrum

Amsterdam West, Multifunctioneel Centrum Slotermeer en 41 levensloopbestendige woningen
Het project Multifunctioneel Centrum Slotermeer (MFCS) zal worden gerealiseerd in het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer. De eerste twee lagen van de nieuwbouw zijn bedoeld als multifunctioneel centrum, erboven zijn 41 levensloopbestendige woningen.

Functie: Projectmanager (interim)
• aansturen / coachen technisch projectleider
• voorzitter projectteam en aansturen verhuurteam
Periode: november 2011 t/m maart 2012
Fasen: Contractfase
Opdrachtgever: Ymere Gebieds- en Projectontwikkeling te Amsterdam

Multifunctioneel centrum

Haarlem, Doctorshof – nieuwbouw van 55 consument gerichte eengezinswoningen
Hoog ambitieniveau i.v.m. tender en profileren van ontwikkelaar Ymere in Haarlem. Belangrijkste doel en behaalde resultaat is een optimum tussen het consumentgericht bouwen thema tegen zo laag mogelijke bouwkosten.

Functie: Projectmanager (gedelegeerd opdrachtgever)
• aansturen / coachen technisch projectleider / directievoerder (sloop/nieuwbouw)
• communicatie/participatie met stakeholders
• voorzitter/aansturen ontwerp-/project-/uitvoeringsteam, aansturen verhuur/verkoopteam en vertalen ambities
Periode: april 2007 t/m december 2011
Fasen: vanaf initiatieffase t/m oplevering/nazorg
Opdrachtgever: Ymere Gebieds- en Projectontwikkeling te Amsterdam

Kadoeler Breek zijkant

Amsterdam Noord, Kadoeler Breek – vervangende nieuwbouw (ca. 30.000 m2), 180 zorgwoningen, dienstencentrum, 4 woongroepen voor psychogeriatrie en parkeerlaag
In ontwerpteam en vanaf DO in bouwteam is steeds een optimum gezocht tussen prijs, kwaliteit, techniek en esthetica. Dit intensieve proces heeft veel flexibiliteit (programmawijzigingen, optmaliseren plan, welstandsperikelen, prijsvormingsproces) en een proactieve houding gevraagd van alle ontwerp/bouwteamleden. Desondanks is het ons als team gelukt om de geplande start bouw in juli 2009 te halen.
Participatie bewoners via de bewonerscommissie
Inpassen wensen en eisen van gebruikers van dienstencentrum (apotheek, huisartsen, fysiotherapie, mensendieck, dagverzorging, sociaal restaurant etc.

Functie: Projectmanager (gedelegeerd opdrachtgever)
• aansturen / coachen technisch projectleider / directievoerder (sloop/nieuwbouw)
• communicatie/participatie met stakeholders
• voorzitter/aansturen ontwerp-/project-/uitvoeringsteam, aansturen verhuurteam en vertalen ambities
Periode: september 2007 t/m maart 2012 (opgeleverd najaar 2011)
Fasen vanaf voorlopig ontwerpfase t/m oplevering/nazorg
Opdrachtgever: Ymere Gebieds- en Projectontwikkeling te Amsterdam

Kadoeler Breek zijkant

Bloemhofstraat nieuw

Alphen a/d Rijn, Bloemhofstraat – sloop/nieuwbouw (36 won.)
Project (sloop/nieuwbouw) is een zorgvuldige ontwikkeling van een karakteristiek en geliefd straatje incl. participatieproces met bewoners om de ruimtelijke stedenbouwkundige kwaliteit van deze oude buurt/straat te handhaven. Stevige ingreep omdat de bewoners op z’n zachtst gezegd niet blij waren met de beslissing van WonenCentraal om de woningen te gaan slopen Sloop was noodzakelijk i.v.m. slechte fundering en bouwfysische kwaliteit.

Functie: Projectmanager (gedelegeerd opdrachtgever)
• aansturen / coachen technisch projectleider / directievoerder (sloop/nieuwbouw)
• communicatie/participatie met stakeholders
• voorzitter/aansturen ontwerp-/project-/uitvoeringsteam, aansturen verhuurteam en vertalen ambities
Periode: april 2009 t/m juli 2011
Fasen: vanaf initiatief tot start bouw
Opdrachtgever: WonenCentraal te Alphen aan den Rijn

Bloemhofstraat oud

2e van Swindenstraat

Amsterdam Oost, 2e van Swindenstraat – sloop/nieuwbouw (18 won.)
De panden 166 t/m 184, met uitzondering van het particuliere pand 176 (VVE) worden gesloopt en vervangen door 2 x 9 huurappartementen met een portiekontsluiting. Pand 176 heeft een slechte fundering en is niet zelfstandig stabiel. Advies, bouwteamselectie i.v.m. logistiek en aanpak uitvoering.

Functie: Coachende rol (sept. 2008 – aug. 2009) en interim projectmanager (aug. 2009 – maart 2010)
• aansturen en coachen technisch projectleider
• voorzitter/aansturen projectteam
Periode: september 2008 t/m maart 2010
Fasen: Ontwerpfase / contractfase
Opdrachtgever: Ymere Gebieds- en Projectontwikkeling te Amsterdam

Hardenberg 1

Hardenberg, diverse projecten
Diverse projecten:
Nieuwbouw kantoor Beter Wonen Vechtdal te Hardenberg
Nieuwbouw appartementen met commerciële ruimte te Hardenberg
Grondgebonden koop- en huurwoningen te Dedemsvaart
Begeleid wonen voor RIBW te Hardenberg
De corporatie stond voor een relatief grote opgaaf en heeft een hoog ambitieniveau.

Functie: Projectmanager (gedelegeerd opdrachtgever)
• aansturen en coachen technisch projectleider
• aansturen en sparren directievoerder
• voorzitter projectteam en aansturen verkoop/verhuurteam
Periode: november 2005 t/m mei 2009
Fasen: Initiatief t/m oplevering/nazorg
Opdrachtgever: Beter Wonen Vechtdal te Hardenberg

Hardenberg 2

Gouda, winkelcentrum Bloemendaal

Gouda, winkelcentrum Bloemendaal - uitbreiding en renovatie (23.600 m2)
Winkelcentrum Bloemendaal met nieuwbouw, renovatie van winkels, passages, woningen en parkeerdek.
Geld, tijd en inhoud komen elkaar altijd tegen in projecten, maar in dit project stond de sturing op deze aspecten helemaal centraal. Voor de renovatie en uitbreiding van het winkelcentrum was een sterke tijdsdruk vanwege het tijdig voldoen aan de technische eisen van het centrum. Dit betekende snel producten en stappen beoordelen, wat de voortgang van het proces ten goede kwam. Projectmanager voor de veelkoppige opdrachtgever, de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren

Functie: Projectmanager (gedelegeerd opdrachtgever)
• voorzitten en aansturen project-/ontwerpteams
• ambities vertalen
Periode: Januari 2006 t/m oktober 2006
Fasen: Programmafase t/m ontwerpfase
Opdrachtgever: Coöperatieve Vereniging van Eigenaren

Gouda, winkelcentrum Bloemendaal

Eindhoven nieuwbouw school

Eindhoven, nieuwbouw van een school voor voorgezet onderwijs (3.800 m2)
Wieke van Dongen (zelfstandig architecte) en ik (Inbo Amsterdam) hebben samen de prijsvraag gewonnen voor het ontwerp, visie en de aanpak voor een nieuw te bouwen school voor voortgezet onderwijs (Vrije School) te Eindhoven.
Als samenwerkende architecten/adviseurs hebben we het ontwerp gemaakt voor de Vrije School te Eindhoven en het projectteam gestimuleerd tot een milieu- en energiezuinig, efficiënt, multifunctioneel en gezond gebouw wat vervolgens heeft geleid tot een door de gemeente beschikbaar gestelde pilot “duurzaam en energiezuinig bouwen”. In Nederland was hiermee de 1e school in gestapelde houtskeletbouw gerealiseerd.
De leerkrachten, de leerlingen, de ouders, de adviseurs hebben we uitgenodigd te participeren d.m.v. workshops in het ontwerp- en realisatieproces. Eerst is het karakter en de intentie van de school te verbeelden, daarna zijn de leerlingen uitgenodigd bijzondere elementen van het gebouw zelf uit te voeren.
Hierdoor is voor een uniek ontwerpproces en voor een uniek ontwerp gezorgd wat recht doet aan de oorspronkelijk geformuleerde opdracht.

Functie: Projectleider/manager (managementtaak)
• aansturen ontwerpteams / ambities vertalen
Periode: 2001 t/m december 2005
Fasen: Voorlopig ontwerpfase t/m oplevering
Opdrachtgever: Stichting Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije School Midden en Zuid-Oost Nederland te Eindhoven

Eindhoven nieuwbouw school

Cultuurhuis Stadshagen

Zwolle, Cultuurhuis - nieuwbouw van een cultureel centrum (4.750 m²) in de wijk Stadshagen
Cultuurcluster van bibliotheek, kinderdagverblijf, Muzerie (muziekschool en creatief centrum), gemeentelijke diensten, horecavoorziening en commerciële functies. In dergelijke gebouwen spelen de betrokkenheid en de flexibiliteit van de architect en zijn ontwerp een hele grote rol, de gebruikers onderling moeten immers een gezamenlijkheid voelen om het concept te doen slagen, terwijl zij elkaar vaak nog niet echt kennen.

Functie: Proces/projectmanager (managementtaak)
Periode: vanaf 2002 t/m december 2005
Opdrachtgever: BPF Bouwinvest te Amsterdam

Museum Heerenveen

Heerenveen, Museum Belvédère Oranjewoud – nieuwbouw museum (1.300 m²) voor Friese kunst
Gebouw (‘dichte doos’ 104 m lang) staat in z’n geheel op een glazen plint, zodat het gebouw ‘zweeft’. Het rechthoekige gebouw, geheel bekleed met verschillende diktes Duitse basaltsteen, gaat over het water (Gran Canal). Boven het water is de gevel geheel van glas, waar het museumcafé is gelegen. Opening november 2004 door de Koningin. BNA Gebouw van het jaar 2006.

Functie: Directievoerder/projectmanager (managementtaak)
Periode: oktober 2003–december 2004
vanaf definitief ontwerp t/m oplevering
Opdrachtgever: Stichting Museum Belvédère Oranjewoud