Doel

Mijn doel bij elk project is om samen met de opdrachtgever te werken als ‘partners’ in een open planproces, waardoor de expertise van beide partijen optimaal kan worden benut. Op deze manier kruip ik als het ware in de huid van de opdrachtgever. Ondubbelzinnige afspraken en een systematische aanpak zijn essentieel. Ik analyseer projectrisico’s en maak via een helder plan duidelijk welke stappen en welke beslissingen wanneer genomen moeten worden. Per stap geef ik van tevoren de kosten en doorlooptijd aan. Het maakt tevens duidelijk wie verantwoordelijk is. De opdrachtgever krijgt daarmee een volledig overzicht en controle over het gehele proces.

Voor goed inzicht en transparantie wordt het totale traject opgesplitst in fases, waarbij het proces beheersbaar wordt gehouden door heldere communicatiestructuren en iedere fase getoetst wordt op de parameters: tijd, geld, kwaliteit, organisatie en communicatie. Tijdens het procesmatig werken wordt rekening gehouden met zowel de harde als zachte kant van het traject. Hierbij spelen bijvoorbeeld ambitieniveau, leefbaarheid en duurzaamheid een belangrijke rol.

Werken vanuit een mijn ruime ervaring met de beschikbaarheid over specialistische kennis, creativiteit en innovatief vermogen versterk ik deze integrale aanpak, waarbij mijn motto is: “zorg uit handen nemen”.