Amsterdam, Gezonde Scholen – verduurzaming basisscholen met binnenklimaat


In opdracht van Jeugd, Onderwijs en Zorg worden 111 basisscholen voorzien van een beter binnenklimaat en energieprestatie in de periode 2015-2018. Hierbij ligt het accent op het upgraden van de scholen tot Frisse Scholen programma van eisen klasse B t.a.v. de thema’s lucht en licht.

Functie: Project/Bouwmanager (gedelegeerd opdrachtgever)
• communicatie met schoolbesturen/stakeholders
• aansturen uitvoeringsteam/adviseurs / ambities vertalen
• aansturen/coachen ass. bouwmanager
Fasen: PvA, ontwerpfase, aanbesteding en uitvoering/nazorg
Periode: Oktober 2015 t/m heden
Opdrachtgever: ProjectManagement Bureau – gemeente Amsterdam