Recente projecten

Amsterdam Zuidoost, Robert Kochplatsoen – verbouwing Kazerne tot Daklozenopvang

Robert Kochplantsoen
Lees verder…

Driehuis, herontwikkeling locatie Oud Velserduin – Sloop verpleeghuis Velserduin en ontwikkelen kansrijk woningbouw programma

Oud Velserduin
Lees verder…

IJmuiden, Zeewaarts – Nieuwbouw 60 sociale huur, 8 markthuur en 35 koopappartementen

IJmuiden
Lees verder…

Amsterdam West, Fagel/Cats – Sloop/nieuwbouwproject Fagelstraat – Catskade 22 levensloopbestendige woningen, 4 woongroepen voor ouderen (Amsta)

Fagelstraat / Catskade
Lees verder…

Amsterdam West, Multifunctioneel Centrum Slotermeer en 41 levensloopbestendige woningen


Multifunctioneel centrum
Het project Multifunctioneel Centrum Slotermeer (MFCS) zal worden gerealiseerd in het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer. De eerste twee lagen van de nieuwbouw zijn bedoeld als multifunctioneel centrum, erboven zijn 41 levensloopbestendige woningen.

Functie Projectmanager (interim)
aansturen en coachen technisch projectleider
voorzitter projectteam en aansturen verhuurteam
Periode november 2011 t/m maart 2012
Opdrachtgever Ymere Gebieds- en Projectontwikkeling te Amsterdam


Amsterdam Noord, nieuwbouw Noorderbegraafplaats


Noorderbegraafplaats
De gemeente Amsterdam, stadsdeel Noord, is voornemens om op de Noorderbegraafplaats nieuwe voorzieningen te bouwen.
In combinatie met de adviezen van andere partijen en een risico analyse is besloten de aanbesteding te stoppen en het bouwkundige perceel inclusief coördinatie opnieuw aan te besteden.
Projectmanagement wordt geleverd voor de aanbestedingsfase en voor de uitvoeringsfase.

Functie Project/Bouwmanager (interim)
aansturen en coachen assistent bouwmanager
aansturen en sparren directievoerder
Periode juni 2011 t/m november 2011
Opdrachtgever ProjectManagement Bureau Amsterdam


Amsterdam Noord, nieuwbouw Noorderbegraafplaats


Sloterdijk
Een belangrijk onderdeel in het plan om te komen tot de vernieuwing van station Sloterdijk en omgeving is de ontwikkeling en realisatie van het deelproject Verzamelgebouw. Centraal op het Carrascoplein moet dit gebouw gerealiseerd worden.
Dit gebouw ‘verzamelt’ een aantal functies, namelijk die
  • van fietsenstalling,
  • wachtruimte voor bus- en tramchauffeurs van het GVB,
  • commerciële ruimte (in de plint).
Functie Project/Bouwmanager (interim)
aansturen en coachen assistent bouwmanager
Periode juni 2011 t/m november 2011
Opdrachtgever ProjectManagement Bureau Amsterdam


Amsterdam Centrum, verbouwing verdiepingen kantoor Weesperplein 8


Weesperplein 8
Om de huisvesting optimaal ondersteunend te laten zijn aan de bedrijfs-processen is door de Taskforce (gemeente Amsterdam) bekeken welke Diensten in elkaars nabijheid gehuisvest zouden moeten zijn en welke in de nabijheid van het Bestuur en de combinatie daarvan. Voor Weesperplein 8 betekent dit dat het gebouw heringericht wordt om huisvesting te bieden aan OGA en DRO. Het verbouwen van het Weesperplein omvat een herschikking van de ruimten van OGA en het realiseren van ruimten voor DRO.

Functie Project/Bouwmanager (gedelegeerd opdrachtgever)
aansturen en coachen assistent bouwmanager
aansturen en sparren directievoerder
voorzitter projectteam
Periode juni 2011 t/m april 2011
Opdrachtgever ProjectManagement Bureau Amsterdam


Amsterdam Noord, Kadoeler Breek – vervangende nieuwbouw (ca. 30.000 m2), 180 zorgwoningen, dienstencentrum, 4 woongroepen voor psychogeriatrie en parkeerlaag


Kadoeler Breek zijkant

Kadoeler Breek zijkant
In ontwerpteam en vanaf DO in bouwteam is steeds een optimum gezocht tussen prijs, kwaliteit, techniek en esthetica. Dit intensieve proces heeft veel flexibiliteit (programmawijzigingen, optmaliseren plan, welstandsperikelen, prijsvormingsproces) en een proactieve houding gevraagd van alle ontwerp/bouwteamleden. Desondanks is het ons als team gelukt om de geplande start bouw in juli 2009 te halen.
Participatie bewoners via de bewonerscommissie
Inpassen wensen en eisen van gebruikers van dienstencentrum (apotheek, huisartsen, fysiotherapie, mensendieck, dagverzorging, sociaal restaurant etc.

Functie Projectmanager (gedelegeerd opdrachtgever)
aansturen en coachen technisch projectleider
aansturen en sparren directievoerder (sloop/nieuwbouw)
voorzitter projectteam en aansturen verhuurteam
Periode september 2007 t/m maart 2012
vanaf voorlopig ontwerpfase t/m decharge
Opdrachtgever Ymere Gebieds- en Projectontwikkeling te Amsterdam


Alphen a/d Rijn, Bloemhofstraat – sloop/nieuwbouw (36 won.)


Bloemhofstraat nieuw

Bloemhofstraat oud
Project is een zorgvuldige ontwikkeling incl. participatieproces met bewoners om de ruimtelijke stedenbouwkundige kwaliteit van deze oude buurt/straat te handhaven.
Bewoners meenemen in proces sloop/nieuwbouw van een karakteristiek en geliefd straatje in Alphen a/d Rijn. Stevige ingreep omdat de bewoners op z’n zachtst gezegd niet blij waren met de beslissing van WonenCentraal om de woningen te gaan slopen. Sloop is noodzakelijk omdat de kwaliteit van de woningen te laag is.

Functie Projectmanager (gedelegeerd opdrachtgever)
aansturen en coachen technisch projectleider
aansturen en sparren directievoerder (sloop)
voorzitter projectteam en aansturen verhuurteam
Periode april 2009 t/m juli 2011
vanaf initiatief tot start bouw
Opdrachtgever WonenCentraal te Alphen aan den Rijn


Haarlem, Doctorshof – nieuwbouw van 55 consument gerichte eengezinswoningen


Doctorshof
Hoog ambitieniveau door gewonnen tender en het verder profileren van ontwikkelaar Ymere in Haarlem. Belangrijkste doel en behaalde resultaat is een optimum tussen het consumentgericht bouwen thema tegen zo laag mogelijke bouwkosten.

Functie Projectmanager (gedelegeerd opdrachtgever)
aansturen en coachen technisch projectleider
aansturen en sparren directievoerder
voorzitter projectteam en aansturen verkoop/verhuurteam
Periode april 2007 t/m december 2011
vanaf initiatieffase t/m decharge
Opdrachtgever Ymere Gebieds- en Projectontwikkeling te Amsterdam


Amsterdam Oost, 2e van Swindenstraat – sloop/nieuwbouw (18 won.)


2e van Swindenstraat
De panden 166 t/m 184, met uitzondering van het particuliere pand 176 (VVE) worden gesloopt en vervangen door 2 x 9 huurappartementen met een portiekontsluiting. Pand 176 heeft een slechte fundering en is niet zelfstandig stabiel. Advies, coachen en projectmanagement bij VO, bouwteamselectie i.v.m. logistiek en aanpak uitvoering.

Functie Coachende rol (sept. 2008 – aug. 2009) en interim projectmanger (aug. 2009 – maart 2010)
aansturen en coachen technisch projectleider
voorzitter projectteam
Periode september 2008 t/m maart 2010
Opdrachtgever Ymere Gebieds- en Projectontwikkeling te Amsterdam


Hardenberg, diverse projecten


Hardenberg 1
Hardenberg 2
O.a. nieuwbouw kantoor Beter Wonen Vechtdal, nieuwbouw appartementen met commerciële ruimte, grondgebonden woningen.
De corporatie staat voor een relatief grote opgaaf en heeft een hoog ambitieniveau.

Functie Projectmanager (gedelegeerd opdrachtgever)
aansturen en coachen technisch projectleider
aansturen en sparren directievoerder
voorzitter projectteam en aansturen verkoop/verhuurteam
Periode november 2005 t/m mei 2009
Opdrachtgever Beter Wonen Vechtdal te Hardenberg


Zwolle, Cultuurhuis – nieuwbouw van een cultureel centrum (4.750 m²) in de wijk Stadshagen


Cultuurhuis Stadshagen
Cultuurcluster van bibliotheek, kinderdagverblijf gecombineerd met buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal, Muzerie (muziekschool en creatief centrum), gemeentelijke diensten, horecavoorziening en commerciële functies.
Procesmatige rol: In dergelijke gebouwen spelen de betrokkenheid en de flexibiliteit van de architect en zijn ontwerp een hele grote rol, de gebruikers onderling moeten immers een gezamenlijkheid voelen om het concept te doen slagen, terwijl zij elkaar vaak nog niet echt kennen.

Functie Proces/projectmanager (als managementtaak)
Periode vanaf 2002-december 2005
vanaf voorlopig ontwerp t/m oplevering
Opdrachtgever BPF Bouwinvest te Amsterdam


Heerenveen, Museum Belvédère Oranjewoud – nieuwbouw museum (1.300 m²) voor Friese kunst


Museum Heerenveen
Gebouw (dichte doos 104 m lang bij 13 m breed) staat in z’n geheel op een glazen plint, zodat het gebouw als het ware zweeft. Het rechthoekige gebouw, welke geheel met verschillende diktes Duitse basaltsteen is bekleed, gaat over het water (Gran Canal). Boven het water is de gevel geheel van glas, waar het museumcafé is gelegen. Opening november 2004 door de Koningin
BNA Gebouw van het jaar 2006

Functie Directievoerder/projectmanager
Periode oktober 2003–december 2004
vanaf definitief ontwerp t/m oplevering
Opdrachtgever Stichting Museum Belvédère Oranjewoud


Gouda, winkelcentrum Bloemendaal – uitbreiding en renovatie (23.600 m²) – herontwikkeling

Winkelcentrum Bloemendaal met nieuwbouw, renovatie van winkels, passages, woningen en parkeerdek.
Geld, tijd en inhoud komen elkaar altijd tegen in projecten, maar in dit project staat de sturing op deze aspecten helemaal centraal. De renovatie en uitbreiding van het winkelcentrum staat onder sterke tijdsdruk vanwege het tijdig voldoen aan de technische eisen van het centrum. Een opgave waarin onze inhoudelijke bijdrage ons in staat stelt snel producten en stappen te beoordelen, wat de voortgang van het proces ten goede komt.
Projectmanager voor de veelkoppige opdrachtgever, de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren
Opdrachtgever: Coöperatieve Vereniging van Eigenaren


Eindhoven – nieuwbouw van een school voor voorgezet onderwijs (3.800 m²)

Wieke van Dongen (zelfstandig architecte) en ik (Inbo Amsterdam) hebben samen de prijsvraag gewonnen voor het ontwerp, visie en de aanpak voor een nieuw te bouwen school voor voortgezet onderwijs (Vrije School) te Eindhoven.
Wij hebben als samenwerkende architecten/adviseurs het ontwerp gemaakt voor de Vrije School te Eindhoven en het projectteam gestimuleerd tot een milieu- en energiezuinig, efficiënt, multifunctioneel en gezond gebouw wat vervolgens heeft geleid tot een door de gemeente beschikbaar gestelde pilot “duurzaam en energiezuinig bouwen”. In Nederland is hiermee de 1e school in gestapelde houtskeletbouw gerealiseerd.
Proces: De leerkrachten, de leerlingen, de ouders, de adviseurs hebben we uitgenodigd te participeren in het ontwerp- en realisatieproces. Dit begon met een workshop waarin leerkrachten, ouders en leerlingen het karakter en de intentie van de school verbeelden. Daarna zijn de leerlingen uitgenodigd bijzondere elementen van het gebouw zelf uit te voeren.
Wij hebben deze samenwerking gezocht en gestimuleerd om de nieuwe school in te bedden in de levensbeschouwing van de scholengemeenschap. Wij hebben hierdoor voor een uniek ontwerpproces en voor een uniek ontwerp gezorgd wat recht doet aan de oorspronkelijk geformuleerde opdracht.
Opdrachtgever: Stichting Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije School Midden en Zuid-Oost Nederland te Eindhoven
Periode: vanaf 2001-december 2005


Winterswijk, Burg. Bosmastraat – nieuwbouw kantoor (2.200 m²), dokterspraktijk, 12 zorgwoningen, 10 luxe huurwoningen en parkeergarage

Opdrachtgever: De Woonplaats te Enschede (vanaf 2002-mei 2006)